Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar

Öppna jämförelser 2015. Rapporten redovisar Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar

Rapporten redovisar vården utifrån perspektiven i regeringens strategi för kroniska sjukdomar – patientcentrerad vård, kunskapsbaserad vård samt prevention och tidig uppmärksamhet. I rapporten ingår ett urval av de vanligast förekommande sjukdomsgrupperna i befolkningen.

Rapport: Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar

Landstinget i Kalmar läns kommentarer till rapporten:

Artros, osteoporos och reumatoid artrit
Astma KOL
Bipolär sjukdom, depression och schizofreni
Cerebrovaskulär sjukdom
Demens
Diabetes
Ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt
Övergripande indikatorer