Öppna jämförelser läkemedelsbehandlingar

Öppna jämförelser läkemedelsbehandlingar ger en samlad jämförelse av landstingens läkemedelsbehandlingar.

Jämförelserna innehåller indikatorer som belyser främst sekundärprevention efter hjärt- och kärlsjukdom och stroke, antibiotikabehandling, läkemedelsbehandling vid psykisk ohälsa och vid vissa tillstånd inom rörelseorgans sjukdomar samt läkemedelsanvändningen hos äldre. Materialet presenteras både som rapport och i ett sökbart verktyg på webben.

Sökbart verktyg på socialstyrelsen.se (nytt fönster)

Socialstyrelsen har tagit fram rapporten i samverkan med Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Rapporten ger en samlad öppen jämförelse av läkemedelsområdet.