Psykiskt hälsa äldre

Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att psykisk ohälsa är vanligare hos personer 65 år och äldre jämfört med personer 18 till 64 år.

Många äldre lider av psykisk ohälsa, det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. En tredjedel av alla över 65 år har vårdats för psykisk sjukdom alternativt använt psykofarmaka. Bilden som ges i rapporten stämmer även för Kalmar län också när det gäller behovet av stärkt vård och omsorg för äldre med psykiskt ohälsa.

Socialstyrelsens rapport

Landstingets analys av rapporten