Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre publiceras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Syftet med jämförelserna är att stimulera kommuner till att i samverkan med landstingen utveckla och förbättra vården och omsorgen om äldre.