Varför Öppna jämförelser?

Att göra vården öppen för insyn kan bidra till:

  • En bättre vård för patienten
  • Att stödja den demokratiska processen och medborgarnas rätt till insyn i den offentliga verksamheten

Fem argument för Öppna Jämförelser:

  • Medborgarens "rätt att veta" och vårdsystemets legitimitet
  • Stödja ansvarsutkrävande - "accountability"
  • Förbättring genom jämförelser - sporra ledningar; lära av varandra
  • Stöd för verksamhetsutveckling; "ständiga förbättringar"
  • Ger tryck på bättre data, effektivt insamlande, nationell harmonisering

För vem publiceras Öppna Jämförelser?

De huvudsakliga målgrupperna för arbetet är:

  • Ledningar på olika nivåer i hälso- och sjukvården
  • Nationella organisationer
  • Medborgare och media