Vårdbarometern

Vårdbarometern mäter medborgarnas attityder till, kunskaper om, förväntningar på den svenska hälso- och sjukvården.

Bakom Vårdbarometern står nästan alla landsting och regioner i Sverige.

Årligen telefonintervjuas ungefär 0,5 procent av den vuxna befolkningen i de landsting/regioner som deltar i undersökningen.

Syftet med undersökningen är att ge politiker och tjänstemän kunskap om hur medborgarna upplever tillgänglighet och hur man bör prioritera inom hälso- och sjukvården. Resultatet från undersökningen ger ett bra underlag för planerings- och förbättringsarbete.

Läs mer på Vårdbarometerns webbplats (nytt fönster)