Vården i siffror

Vården i Siffror är en webbplats med aktuella, kvalitetssäkrade data från olika källor inom svensk hälso- och sjukvård.

I Vården i Siffror publiceras kvalitetsjämförande rapporter inom hälso- och sjukvård

Läs vidare i Sveriges Kommuner och Landstings rapport: Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden

Landstingets i Kalmar läns sammanfattande analys av hälso- och sjukvård i Kalmar län, 2016