Exempel på medverkan

Du som patient eller närstående kan delta på många olika sätt och i olika omfattning. Här hittar du exempel på hur medverkan kan se ut.

Du kan till exempel vara delaktig i något av dessa sammahang:

  • Vid arbetsplatsträff eller korridorsmöte
  • Som medlem i förbättringsteam
  • I workshop eller på konferens
  • I arbets-, projekt- eller processgrupp
  • I fokusgrupp
  • I lednings- eller styrgrupp

Kontakta gärna landstingets samordnare Anna Olheden för att få veta mer om olika möjligheter.

Fler exempel:
Medverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården

Liselott Erlingsson har medverkat som patientrepresentant i arbetsgruppen i projektet "Bättre flöde i vården - malignt melanom".

"Genom mina erfarenheter som patient och närstående känner jag att jag har tillfört ett annat synsätt, där fokus läggs på patienten och inte organisationen."

"Att ha med en patient blev väldigt positivt för gruppen och för arbetet. Vi fick till oss många bra synpunkter och kunde lättare få ett annat perspektiv i diskussionerna."
Peter Gustafsson, läkare Västerviks sjukhus

Medverkan i ledning och styrning av hälso- och sjukvården

Anna Wahlstam är patientrepresentant i landstingets sjukvårdsledning.

"Jag vill dela mina erfarenheter och bidra till att göra vården i Kalmar län ännu bättre. Nu kan jag göra något bra av min sjukdomsperiod."

"En patientrepresentant bidrar till ett allmänt patient- och närståendeperspektiv i diskussioner och beslut. Det är ytterligare ett steg i arbetet mot en mer personcentrerad vård.
Krister Björkegren, landstingsdirektör