Bakgrund och strategi

Landstinget har tagit fram en särskild strategi för medborgare-, patient- och närståendemedverkan. Strategin omfattar fyra perspektiv.

Din ställning som patient stärks genom bland annat Patientlagen, Barnkonventionen och Patientsäkerhetslagen, som alla ger stöd för att du som patient ska vara delaktig.

Strategi för medverkan

Landstinget i Kalmar län har tagit fram en särskild strategi för medborgare-, patient- och närståendemedverkan. Strategin omfattar fyra perspektiv av medverkan. Den egna hälso- och sjukvårdssituationen, utvecklingsarbetet, ledning och styrning och inflytande i den politiska processen. Strategin har tagits fram tillsammans med patient- och närståenderepresentanter.

Strategi för medborgare-, patient- och närståendemedverkan

Bildspel om strategin

En länsgemensam modell med struktur och systematik för brukare-, patient- och närståendes medverkan i Kalmar län har tagits fram i samarbete med länets kommuner. Läs mer om hur du kan bidra med dina kunskaper och erfarenheter för att förbättra vård och stöd i Kalmar län.

Den av landstingsstyrelsen beslutade handlingsplanen för medverkansstrategin anger bland annat att landstinget ansluter till den länsgemensamma modellen. För att ge förutsättning för varje enskild person att medverka oavsett livssituation, har landstingsfullmäktige fattat beslut om ersättning.