Patientsäkerhet

Ingen patient ska skadas i vården. Inom Landstinget i Kalmar län arbetar vi därför ständigt för att göra vården så säker som möjligt.

Du som patient ska kunna lita på att vi gör vårt bästa för att skydda dig mot skador som orsakas av oss.

I vården liksom i alla andra verksamheter kan människor göra fel och begå misstag. Detta trots att vårdpersonalen är noggrann och medveten om riskerna. Därför är det viktigt att vi har väl utvecklade system och rutiner så att mänskliga felbehandlingar inte leder till att patienter utsätts för skador.

Här hittar du information om vart du vänder dig om du har synpunkter på vården, om landstingets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete och hur du som patient eller anhörig kan medverka i vården.