Goda råd när du möter oss

Genom att du som patient eller närstående medverkar mer i vården, blir vården bättre och säkrare. Nedan ser du råd för att öka patientsäkerheten.

Fråga alltid om du har funderingar
Det är viktigt att du förstår vad du ska undersökas för. Acceptera bara svar som du förstår.

Berätta om dina vanor
Informera vårdpersonalen om du tar mediciner, är överkänslig mot något eller följer speciella kostråd.

Våga säga till om det gör ont
Det är viktigt att vårdpersonalen känner till dina symptom.

Delta aktivt i alla beslut
Vården ska ske i samråd med dig. Vad betyder egentligen beslutet som tas om din vård?

Lär känna din medicin
Ta reda på vad medicinen heter, vad den gör för nytta, hur länge och på vilket sätt du ska ta den. Fråga om eventuella biverkningar och om någon mat eller dryck kan påverka medicineringen negativt.

Ta gärna med någon som stöd
Be en familjemedlem eller en vän du litar på att vara ditt stöd eller din företrädare.