Om vår kvalitet

Att erbjuda rätt kvalitet i alla våra verksamheter är av yttersta vikt för oss inom Landstinget i Kalmar län.

Landstingets övergripande mål är att kunna erbjuda Sveriges säkraste hälso- och sjukvård.

Landstingets strävar ständigt efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. Landstinget ska erbjuda medborgarna i Kalmar län möjligheten till ett friskare, tryggare och rikare liv.

Sedan 2005 har landstinget nollvision för vårdskador. Det innebär att vi strävar efter: inga undvikbara dödsfall, inget undvikbart lidande, ingen undvikbar väntetid, ingen hjälplöshet samt inget slöseri med resurser. En viktig del i arbetet med denna nollvision är det ständigt pågående förbättringsarbetet.

I landstingets årliga Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse kan du läsa om arbetet för att förbättra detta arbete och även se resultat.