Mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

Mätningar av följsamhet till klädregler och basala hygienrutiner är en viktig del i förbättringsarbetet för att minska vårdrelaterade infektioner.

I linje med landstingets öppenhet och det pågående förbättringsarbetet med att öka patientsäkerheten publicerar Landstinget i Kalmar län varje månad resultaten från verksamhetens mätningar av följsamhet till klädregler och basala hygienrutiner.

Landstingets övergripande mål är att kunna erbjuda Sveriges bästa kvalitet och säkraste hälso- och sjukvård. En viktig del i detta förbättringsarbete är att minska de vårdrelaterade infektionerna där mätningarna av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är ett verktyg.

Månadsresultat av följsamhet till klädregler och basala hygienrutiner

Mätningarna görs varje månad lokalt i Landstinget i Kalmar län och nationellt en gång per år. Målet med mätningen är att alla enheter ska redovisa och att alla uppnår 100% följsamhet till klädregler och basala hygienrutiner. Resultaten används i det interna förbättringsarbetet för en ökad patientsäkerhet.

Utöver följsamhetsmätningarna sker en gång per år mätning av vårdrelaterade infektioner på inneliggande patienter.

Ett verktyg i förbättringsarbetet

Följsamhetsmätningarna är ett verktyg för att öka patientsäkerheten. Detta genom att förbättringsinsatser och fokus styrs mot att minska de infektioner som uppstår i vården. De vårdrelaterade infektionerna är vanligt förekommande* och de kan vara allvarliga. De skapar förutom lidande också kostnader. * Enlig nationella mätningar av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har cirka 10% av alla inneliggande patienter en vårdrelaterad infektion.

Resultat av följsamhetsmätningar: