Vad mäts?

Mätningen, som görs vid patientnära arbete, indelad i två delar – följsamhet i basala hygienrutiner och följsamhet till klädregler.

I december 2007 trädde Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien inom hälso- och sjukvården i kraft (SOSFS 2007:19). Den beskriver evidensbaserade åtgärder som hälso- och sjukvårdspersonalen ska använda för att minska vårdrelaterade infektioner. Utifrån dessa åtgärder är mätningen, som görs vid patientnära arbete, indelad i två delar – följsamhet i basala hygienrutiner och följsamhet till klädregler.

Delarna omfattar följande:

Basala hygienrutiner

Desinfektion av händerna med sprit sker direkt före och direkt efter patientnära arbete samt före och efter användning av handskar.

Användning av handskar sker vid kontakt samt vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Handskar byts mellan arbete med olika patienter samt mellan olika arbetsmoment hos samma patient.

Användning av engångsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock sker för att skydda den ordinarie arbetsdräkten vid omvårdnad/undersökning/behandling som innebär direktkontakt med patienten eller dennes säng, vid hantering av smutsiga föremål samt vid risk för stänk av kroppsvätskor.

Korrekt klädsel

Arbetskläderna ska ha korta ärmar och bytas dagligen samt då de blivit våta eller synligt förorenade.

Händer och underarmarna ska vara utan ringar, klockor och armband för att kunna genomföra en adekvat handhygien.

Hår ska vara kort eller uppsatt om det är längre än axellångt och riskerar att hänga ner. När mössa används på exempelvis operationsavdelning skall allt hår vara täckt.