Tillgänglighet i vården

Att öka tillgängligheten handlar om att underlätta för dig som patient att nå fram till och att nå in i hälso- och sjukvården på rätt sätt.

Hög tillgänglighet till sjukvården är hög kvalitet för dig som patient; då håller vi bland annat våra verksamheter tillgänglighetsanpassade, erbjuder korta telefonköer, väntetider och leder dig som patient till rätt vårdnivå.

Vårdgaranti

Som patient omfattas du av en vårdgaranti. Vårdgarantin anger inom vilken tid du ska få vård och den tid som du som längst ska behöva vänta på kontakt, besök och behandling.

 Läs mer om hur vårdgarantin fungerar

Väntetider i vården

Vill du veta vilka väntetider vi har till olika behandlingar eller operationer kan du antingen tala med din läkare eller söka information på webbplatsen Väntetider i vården