kanot

Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Här finns information om det anpassade utbudet av fritidsaktiviteter, läger och kurser m.m. 

Om du som har en funktionsnedsättning, anhörig eller personal vill ha råd och stöd kring fritid och rekreation - kontakta fritidssamordnare Marita Engstrand på Landstingets Habilitering i södra Kalmar län.

Behöver du ytterligare stöd, kontakta LSS-handläggare i din hemkommun angående t.ex. ledsagare, personlig assistent, korttidstillsyn eller korttidsvistelse i form av läger.