Asyl- och flyktinghälsovård

Länets asyl- och flyktinghälsovård erbjuder alla asylsökande, flyktingar, papperslösa och anhöriginvandrare en kostnadsfri inledande hälsoundersökning.

Enheten består av två fasta mottagningar, en på Länssjukhuset i Kalmar och en i Hultsfred. Vi arbetar vid behov mobilt ute på hälsocentraler eller upprättar tillfälliga mottagningar i anslutning till asylboende, campingplatser och på anläggningsboende. Vi har tystnadsplikt.