Avgifter och betalning

Hälso- och sjukvården bekostas till största del av skattemedel. En liten del - patientavgiften - betalar man själv.

Alla barn och ungdomar under 20 år har kostnadsfri sjukvård i Kalmar län.
Personer 85 år och äldre betalar ingen avgift för mottagningsbesök, däremot gäller avgift då man är inlagd som patient på sjukhus.

Avgift vid uteblivet besök

I de fall patienter uteblir, lämnar återbud eller ombokar sitt besök senare än 24 timmar före utsatt tid, har landstinget rätt att ta ut en avgift på 200 kr. Det gäller även för vård som annars är avgiftsfri, t ex för sjukvård för barn och unga under 20 år eller personer äldre än 85 år. 

Kommer du inte i tid får andra patienter vänta i onödan och det kostar vården både tid och pengar. Avgift för uteblivet besök räknas inte in i högkostnadsskyddet och frikort gäller ej.

Ersättning om du blir utan vård

Du har möjlighet att få ersättning om du inte får den vård eller behandling som du kallats till- maxbelopp 500 kr per tillfälle. För att du ska kunna få ersättning ska det vara "omständigheter som borde kunnat förutses av vårdpersonalen". Det kan handla om förlorad arbetsinkomst, resekostnad och liknande. Ansökan om ersättning gör du skriftligt till den vårdenhet där du skulle blivit behandlad.

Återbetalning av patientavgift för mottagningsbesök

Om väntetiden vid ett tidsbeställt besök överskrider 30 minuter kan patienten på egen begäran få avgiften åter. Återbetalning ska ske i direkt anslutning till besöket och under förutsättning att man själv var i tid. Undantag: i händelse av akutfall eller motsvarande som "normalt inte kan förutses".

Avgifter - undersökningar och intyg där man ej söker på grund av sjukdom

Hälsoundersökningar för att utfärda intyg för körkort, faderskap och liknande eller då man använder vårdens tjänster men inte söker på grund av sjukdom följer inte vanliga patientavgiftstaxan. Här tar landstinget en avgift som baserar sig på taxa med 300 kr inklusive moms per påbörjad kvart.

Tandvård

Tandvården har ingen avgift för barn och ungdom till och med 21 års ålder. Vuxna debiteras enligt Folktandvårdens taxa.

Betala med månadsfaktura

Nu betalar alla med faktura. De avgifter du har haft för mottagningsbesök, vård och behandling den senaste månaden samlas på en faktura. Du får fakturan skickad, utan extra avgifter, till din folkbokföringsadress en gång i månaden. Du kan betala fakturan i slutet av månaden i samband med dina övriga fakturor. Välj gärna att betala med e-faktura via din internetbank.

Du kan också välja att betala med autogiro vilket innebär att landstinget drar pengar direkt från ditt konto. Först måste du göra ett medgivande att uttag får göras från ditt bankkonto.

För den som inte kan betala på annat sätt än med kontanter, går det att betala sin faktura med jämna pengar på mottagningen. På sjukhusen i Västervik, Oskarshamn och Kalmar går man dock till informationsdisken för att betala.

Avgifter för tandvård, besök, vård och behandling hos vissa privata vårdgivare samt köp som görs vid Kalmar Länstrafik och landstingets folkhögskolor ingår inte i den nya betalmetoden, månadsfaktura. 

Patientavgifter 2018

Vårdbesök

Vårdbesök på mottagning (gäller för samtliga mottagningar och samtliga vårdgivare) 200 kr
Dagsjukvård 200 kr
Digital vårdkontakt, möte via video/annan teknik 200 kr
Gruppbehandling 100 kr
Vårdkontakt via telefon. Bokad och överenskommen tid som ersätter ett besök.

100 kr

Förnya recept per webb eller telefon 100  kr
   
Provtagning, röntgen samt fysiologiska undersökningar ingen avgift
Mödrahälsovård eller barnhälsovård ingen avgift
Preventivmedelsrådgivning ingen avgift 
Ungdomsmottagning  ingen avgift
Under 20 år, mottagningsbesök eller ligga på sjukhus ingen avgift
Personer över 85 år, för mottagningsbesök ingen avgift

Sjukhusvård - när du är inlagd på sjukhus

 
0-19 år ingen avgift
20 år - 100 kr per dygn 
Personer under 40 år med hel sjukersättning har reducerad avgift dag 1-30 då man är inlagd på sjukhus

50 kr per dygn

Förebyggande hälsovård (ingår ej i högkostnadsskyddet)

Mammografiscreening (kvinnor 40-74 år) 0 kr 
Gynekologisk cellprovskontroll (kvinnor 23-65 år) 0 kr
Influensa- och pneumokockvaccinering 160 kr
Influensavaccination
Influensavaccination för personer som under året fyller 65 år eller är äldre, eller personer som tillhör riskgrupp
160 kr

0 kr
Aortascreening, undersökning kroppspulsådern (män 65 år) 100 kr