Barn- och mödrahälsovård

Barn- och mödrahälsovård

Barn- och mödrahälsovården ger bland annat vård och stöd till barn och föräldrar samt rådgivning kring preventivmedel.

Barnhälsovården arbetar för att föräldrar och barn ska känna sig trygga och ger vård till barn från dess födsel upp till sex års ålder. Hit kan du också vända dig för frågor kring barnets hälsa och utveckling. Läs mer om våra barnhälsovårdsmottagningar.

Mödrahälsovården hjälper dig som väntar barn och hit kan du också gå för råd, utprovning eller recept när det gäller preventivmedel samt gynekologisk cellprovtagning. Läs mer om våra mödrahälsovårdsmottagningar.

Våra familjecentraler

En familjecentral eller familjecentrum är en mötesplats för barnfamiljer i ett bostadsområde där landstingets mödra- och barnhälsovård samverkar med socialtjänsten och öppna förskolan. Läs mer om våra familjecentraler.