Barnhälsovårdsmottagningen familjecentralen Nybro

Telefon: 0481-447 07
Besöksadress: Linneavägen 16, Nybro

Barnhälsovårdsmottagningen Nybro

Till oss kommer du och ditt barn från att barnet är nyfött fram tills att barnet fyller sex år.

Vi följer barnets utveckling och ger dig som förälder/vårdnadshavare stöd i din föräldraroll och alla frågor som rör barnets hälsa och utveckling. Vi erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer enligt barnhälsovårdens nationella program.

Om barnet är sjukt eller har skadat sig ska du i första hand vända dig till er hälsocentral. Du kan också ringa 1177 får att få råd av en sjuksköterska eller hjälp med vart du ska vända dig när barnet behöver vård.

Välkommen till oss!

Telefontid: Måndag-Fredag 08:00-09:00

Öppettider: Måndag-Fredag 07:30-16:00

Postadress: Familjecentralen Nybro, Barnhälsovårdsmottagningen, 391 85 Kalmar