Egenremiss

I vårt landsting kan du söka vård direkt till en specialistmottagning, utan remiss från läkare.

Då kan du skriva en så kallad egenremiss där du beskriver ditt tillstånd och varför du söker vård.

Egenremissen skickar du till mottagningen, där den behandlas på samma sätt som andra inkomna remisser. Därefter får du en tid till mottagningen. Om dina besvär bör hanteras av din hälsocentral eller av annan specialistmottagning kommer du att hänvisas dit.