För ett friskare liv - stöd för att förbättra dina levnadsvanor

1177.se - allt för din hälsa

Om du behöver stöd i att ändra en levnadsvana och förbättra din hälsa finns vi här för dig. Goda råd om mat, rörelse, stress och sömn, psykisk hälsa, hur du gör en hälsoplan, träningsprogram, avslappningsövningar, hälsotester med mera finns tillgängligt på 1177.se dygnet runt. Det går också bra att kontakta våra livsstilmottagningar, på våra hälsocentraler.

Livsstil - att ändra en vana

Livsstilsmottagningar finns på alla hälsocentraler och där kan du få stöd att förändra ohälsosamma levnadsvanor. En hälsokoordinator kan ge dig råd och stöd om du vill förändra dina vanor kring mat, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, sömn och stress. De kan hänvisa invånare och patienter med FaR-Fysisk aktivitet på recept till FaR-ledare i föreningslivet. Hälsokoordinatorn är länken mellan läkaren och de lokala förutsättningarna, allt för att ge dig stöd till en hälsosam livsstil.

Mer om hälsa och livsstil på 1177.se

Mer om psykisk hälsa på 1177.se

Sök psykiatrisk vård i Kalmar län

Kom igång - rör på dig och var tobaksfri

Olika insatser och kom-igång-aktiviteter pågår i hela länet. Landstingets hälsokoordinatörer, tobaksavvänjare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister med flera träffar dig, pratar om levnadsvanor, ger tips på enkel vardagsmotion och visar övningar och träningsprogram som finns på 1177.se.

Tillsammans med externa aktörer som länets kommuner, Smålandsidrotten och det lokala kultur- fritid och föreningslivet vill Landstinget inspirera till mer fysisk aktivitet och ett friskare liv. Målgruppen är invånarna med fokus på skolelever och barnfamiljer, seniorer och nyanlända. Syftet är att ge dig inspiration så att du med egen kraft motiveras att prioritera din hälsa - dels via stöd på 1177.se men också via våra livsstilsmottagningar i länet.

Hälsa för barn och unga
Föräldrautbildningar och Familjecentralerna ska fungera som en hälsofrämjande och förebyggande mötesplats och är viktiga för att utifrån familjens situation främja god hälsa. Insatser för för barn och ungas psykiska hälsa är särskilt prioriterat och ska förstärkasmed tidig stöd och hjälp. Tillsammans med Folktandvården drivs det framgångsrika tobaksförebyggande arbetet på högstadiet med Tobaksfri Duo. Detta har även utökats och utvecklats till gymnasiet i form av Tobaksfri utmaning. Målet är att samtliga elever som slutar årskurs 9 ska vara tobaksfria.

Mer om din hälsa på temat "Unga vuxna" (16-26 år) på 1177.se

Mer stöd kring barns hälsa, utveckling och rättigheter på tema "Barn och föräldrar" på 1177.se

För dig som är barn "Våga berätta" på 1177.se

Hälsa för seniorer
I Kalmar län har vi Sveriges näst äldsta befolkning. Närmare 21 procent är över 65 år. "Sund Smart Stark Senior" är en kurs och ett samarbetsprojekt som Landstinget, tillsammans med Smålandsidrotten och länets kommuner, genomför mot målgruppen seniorer. Utbildningen pågår i tolv veckor och ger olika motionsaktiviteter och föreläsningar för seniorer (65+) i syfte att främja och bibehålla god hälsa.

Mer om din hälsa på temat Senior på 1177.se

Hälsa för nyanlända
I samverkan med kommuner, Arbetsförmedlingen, Fryshuset, Smålandsidrotten, Friskis&Svettis och övrigt föreningsliv medverkar resurser från våra livsstilmottagningar, distriktsrehabs fysioterapeuter, Folktandvården och KLT i hälsofrämjande insatser för nyanlända, bland annat genom utbildning, inspiration och goda exempel inom integration och hälsa i Kalmar län, som en del i etableringen.

Mer om New in Sweden - healthcare på 1177.se 

Tobaksfritt län

Vårt mål är att du ska vara tobaksfri – ta chansen till ett friskare liv redan idag. På 1177.se finns appar "Fimpaaa!" och "Rökfri" som du kostnadsfritt kan ladda ned på din mobiltelefon. Men du kan också få stöd genom en tobaksavvänjare på en hälsocentral nära dig.

Landstinget har satt målet att arbeta för ett tobaksfritt län 2025. Bland annat har landstinget anslutit sig till Tobacco Endgame som ett av de första landstingen i landet. Det övergripande målet för Tobacco Endgame är att genom opinionsbildningen minska rökningen till fem procent 2025.