Habilitering nord

Habiliteringen är till för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning. Syncentralen finns här med

Exempel på funktionsnedsättning kan vara intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder eller synskada.

På Habiliteringen arbetar vi i team med många olika yrkesgrupper.

Med stöd från Habiliteringen får du förutsättningar att klara så mycket som möjligt i vardagen själv. Det är ditt behov som styr vilket stöd du får av oss. Tillsammans med dig gör vi en habiliteringsplan där vi sätter upp mål som är aktuella för dig just nu.

Läs mer om våra mottagningar till höger.