Barn- och ungdomshabiliteringen Västervik

Telefon: 0490-868 60
Besöksadress: Södermalmsgatan 24, Västervik

Barn- och ungdomshabiliteringen i Västervik

Vi tar emot barn och unga med varaktiga funktionsnedsättningar som exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, autism eller rörelsehinder.

Hos oss får barnen/ungdomarna och deras familjer råd, stöd och behandling för att barnen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Tillsammans med både dig som vårdnadshavare och barnet/ungdomen tar vi fram en individuell habiliteringsplan som utgår från barnets/ungdomens behov, mål och förutsättningar. Det kan exempelvis handla om att stimulera barnets/ungdomens utveckling genom lek och träning.

Telefontid: Måndag-Torsdag 08:00-16:00, Fredag 08:00-12:00

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-17:00

Postadress: Barn och ungdomshabiliteringen, Box 56, 593 21 Västervik