För ett friskare, tryggare och rikare liv.

Syncentralen Västervik

Telefon: 0490-867 68
Besöksadress: Karstorpsvägen 13, Västervik

Syncentralen Västervik

Vi arbetar med habilitering och rehabilitering av barn och vuxna som har nedsatt syn eller saknar synförmåga.

Till oss kommer du för att få råd och stöd kring de behov du har på grund av synnedsättningen. Det kan till exempel handla om hjälpmedel eller hjälp från kurator.

På syncentralen arbetar optiker, synpedagog, synrehabiliterare, kurator, datapedagog, vårdadministratör.

Öppettider: Måndag-Torsdag 08:00-16:00, Fredag 08:00-15:00

Postadress: Västerviks sjukhus, Syncentralen, 593 81 Västervik