Hjälpmedel

Här hittar du information om hjälpmedel och vart du vänder dig för att ta del av olika hjälpmedel.

Har du någon funktionsnedsättning, liten eller stor, som gör att du har behov av hjälpmedel för att klara ditt dagliga liv kan du kontakta din arbetsterapeut, distriktssköterska, logoped, läkare, sjukgymnast mfl.

Bedömning av hjälpmedelsbehov kostar 200 kronor och får räknas in i högkostnadsskyddet.

Själva hjälpmedlet, som är ett lån, lånas i de flesta fall ut gratis, men det finns fall där du får betala en egenavgift. Egenavgiften för hjälpmedel får inte räknas in i högkostnadsskyddet.

Verksamhet och mottagning

Landstingsservice har en länsövergripande funktion och är en resurs för flera av landstingets verksamheter bland annat då det gäller hjälpmedel för barn med habiliteringsbehov, specialisthabilitering för vuxna med behov av hjälpmedel och slutenvårdens behov av medicintekniska behandlingshjälpmedel.

Landstingsservice innefattar hjälpmedelsförråd- och centraler i Västervik och i Kalmar. Hjälpmedelsförrådet har ett hjälpmedelslager för landstingets vårdgivare samt ansvarar för rekonditionering, inköp, lagerhållning och distribution av hjälpmedel. Hjälpmedelscentralerna ansvarar för konsultation, utbildning, hjälpmedelsutprovning, anpassning, service och underhåll av hjälpmedel gentemot landstingets olika vårdgivare.

Vid behov av syn- eller hörseltekniska hjälpmedel hänvisas till syncentral och audionommottagning/hörcentral vid länets sjukhus.

Ortopedtekniska hjälpmedel tillhandahålls efter remiss via
Team Olmed AB.