Bidrag för glasögon och hårersättning

Bidrag till glasögon för barn upp till 19 år samt bidrag för hårersättning och peruk lämnas av landstinget.

Hårersättning och peruk

Landstingets bidragsregler vid förskrivning innefattar tre fasta bidragsnivåer. Det medicinska behovet avgör vilket bidragsbelopp som kan vara aktuellt. Det fasta bidragsbeloppet gör det även möjligt att tillämpa fritt-val hjälpmedel.

Tjänst för utprovning/inklippning levereras av godkända frisörer med särskild kompetens.

Glasögonbidrag till barn och ungdomar

Allt om glasögonbidrag för barn och unga vuxna mellan 0-19 år finns på 1177.se:

Glasögonbidrag på 1177.se