Mammografi i Kalmar län

Kalmar län erbjuds alla kvinnor som är mellan 40 och 74 år hälsoundersökning med mammografi.

Kvinnor 40-54 år kallas med 18 månaders intervall och kvinnor 55-74 år kallas med 24 månaders intervall. Du får alltid svar på undersökningen hem i brevlådan, vanligtvis inom en månad. Bilderna granskas alltid av två läkare oberoende av varandra. Ibland krävs det flera bilder för en säker bedömning. I så fall får du en ny kallelse.

Undersökningen är kostnadsfri.

Mammografiundersökningar utförs vid sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.