Stödperson

Möjlighet till stödperson.

Du som tvångsvårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår och även fyra veckor därefter om du och stödpersonen önskar det.

Stödpersonen

• är en från sjukvården fristående person
• är en person som har intresse för andra människor
• ska fungera som en medmänniska och bistå dig i personliga frågor
• har rätt att besöka dig på avdelningen eller annan plats du befinner dig
• har rätt att vara med vid förhandling i domstol, om du vill
• har tystnadsplikt

Stödpersonen ska inte

• ersätta vårdpersonal
• ta över ansvaret för ekonomi
• vara ditt juridiska ombud

Hur får du en stödperson?

Vänd dig till personalen på avdelningen eller läkare.