Vill du bli stödperson?

Att bli stödperson är ett uppdrag för dig som vill hjälpa en medmänniska.

För att bli stödperson krävs ingen speciell utbildning, förutom den som patientnämndens förvaltning ger. Har du erfarenhet från vård eller social omsorg kan det vara värdefullt. Att vara stödperson är en fritidssyssla, inget "extraknäck". Det är viktigt att stödpersonen har ett stort intresse och engagemang för andra människor. Eftersom patienter inte är en enhetlig grupp, behövs stödpersoner från alla åldersgrupper, alla delar i samhället och olika kulturer.

Att vara stödperson innebär att bistå patienten i personliga frågor under tystnadsplikt och att ha kontinuerlig kontakt med patient och patientnämnd. Du har även rätt att närvara vid förhandlingar i domstol. Som stödperson får du utbildning, stöd och handledning samt viss ekonomisk ersättning vid uppdraget.

Patienter som vårdas enligt psykiatrisk tvångsvård kan behöva stöd utifrån och har enligt lag rätt att begära och få en stödperson utsedd. Stödpersoner rekryteras, utbildas och förordnas av patientnämnden.

Hur blir jag stödperson?

Du som känner att du vill och kan göra en insats för en medmänniska, fyll i ansökningsblanketten som du hittar till höger. Skicka blanketten till:

Patientnämnden
Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Du kan också kontakta nämndens handläggare via telefon 0480-841 65 eller via e-post.