Privata vårdgivare

Länets hälso- och sjukvård drivs av antingen Landstinget i Kalmar län eller privata vårdgivare som har avtal med landstinget.

Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården. Du har samma rätt till sjukresor när du besöker en privat vårdgivare.

Privata vårdgivare som har avtal med landstinget är en del av den skattefinansierade vården. Det innebär att de får ersättning från landstinget för de patienter som de behandlar.

Det finns förutom dessa också privata vårdgivare som inte har något avtal med Landstinget i Kalmar län. Hos dem får du stå för hela kostnaden själv. Eftersom de inte är skattefinansierade gäller heller inte högkostnadsskyddet eller ersättning för sjukresor.

De privata vårdgivare som du hittar kontaktuppgifter till här på landstingets webbplats har avtal med oss.