Övriga privata vårdgivare

En viss del av länets hälso- och sjukvård drivs av så kallade privata vårdgivare.

I Kalmar län kan hälso- och sjukvården drivas av antingen Landstinget i Kalmar län eller privata företag (privata vårdgivare) som har avtal med landstinget. Det finns också privata vårdgivare som inte har något avtal med Landstinget i Kalmar län.

Privata vårdgivare med avtal

Privata vårdgivare som har avtal med landstinget är en del av den skattefinansierade vården. Det innebär att de får ersättning från landstinget för de patienter som de behandlar.

Går du till en privat vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Du har samma rätt till sjukresor när du besöker en privat vårdgivare.

Via länkarna i menyn ser du vilka privata vårdgivare som har avtal med Landstinget i Kalmar län.

Andra privata vårdgivare

I Kalmar län finns också privata vårdgivare utan avtal med landstinget. Hos dem får du stå för hela kostnaden själv. Eftersom de inte är skattefinansierade gäller heller inte högkostnadsskyddet eller ersättning för sjukresor.