Psykiatri

Inom Region Kalmar län finns det flera verksamheter som hjälper dig vid psykisk ohälsa.

Psykiatrisk vård för barn och unga

För barn och unga upp till 18 år med psykisk ohälsa finns specialistpsykiatrin hos Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Man kan också vända sig till sin hälsocentral för att få hjälp vid psykisk ohälsa.
1177.se hittar du kontaktuppgifter och en mer utförlig beskrivning på hur, och var, du bäst söker hjälp i Kalmar län.

Psykiatrisk vård för vuxna

För dig som vuxen är första steget att du kontaktar din hälsocentral eller din privata allmänläkare.

Det finns också psykiatriska öppenvårdsmottagningar över hela länet dit du kan vända dig. Kvällar, nätter och helger kontaktar du din närmaste psykiatriska akutmottagning som finns i Kalmar eller Västervik.

Den specialiserade psykiatriska vården i Kalmar län ansvarar Psykiatriförvaltningen för. Vårt mål är att uppfylla vårdgarantin så att du inte behöver vänta på att få vård.