Barn- och ungdomspsykiatri BUP

Till BUP kan barn och ungdomar till och med 17 års ålder och deras föräldrar komma. Vi arbetar med medelsvår till svår psykisk ohälsa.

Det kan till exempel handla om barn och ungdomar som

  • är oroliga och ångestfyllda
  • är splittrade och har svårt att koncentrera sig
  • är aggressiva och stökiga
  • är deprimerade
  • äter för lite eller hetsäter
  • har traumatiska upplevelser
  • skadar sig själva
  • har tvångstankar
  • har svårigheter i sociala kontakter

Vill du komma i kontakt med BUP vänd dig till närmaste mottagning.

Våra mottagningar

Barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län består av öppenvårdsmottagningar i Kalmar, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. Hos oss arbetar bland annat barnpsykiatrer, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor samt teamsekreterare.

Vi har akut verksamhet på öppenvårdsmottagningarna i Kalmar och Västervik.

Vår heldygnsvård finns i Kalmar och där arbetar förutom ovanstående yrkesgrupper även skötare.

Vid lättare psykiska besvär kan du vända dig till Barn- och ungdomshälsan, som erbjuder råd, stöd och behandling vid exempelvis för oro, ilska, stress eller ledsenhet.

Har du till exempel frågor om psykiska besvär eller oro under graviditet och tidigt föräldraskap, kring barnets utveckling och beteende, uppfostran eller kriser i familjen så kan du ta kontakt med primärvårdens psykologer inom mödra- och barnhälsovård.