Barn- och ungdomshälsan Västervik

Telefon: 0480-384 80
Besöksadress: Kvarngatan 12, Västervik

Barn- och ungdomshälsan Västervik

Barn- och ungdomshälsan erbjuder hjälp vid lätt till måttlig psykisk ohälsa.

Till oss är barn och ungdomar samt deras familjer välkomna.

Vi erbjuder råd, stöd och kortare behandling vid besvär såsom oro, ilska, stress eller ledsenhet. Det kan även handla om kriser eller konflikter i hemmet.

Telefontid: Måndag-Fredag 10:00-11:30

Öppettider: Måndag-Tisdag 08:00-16:30, Onsdag 08:00-18:00, Torsdag 08:00-16:30, Fredag 08:00-15:00

Postadress: Barn- och ungdomshälsan, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik