arn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Oskarshamn

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Oskarshamn

Telefon: 0491-782 298
Besöksadress: Slottsgatan 3, Oskarshamn

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Oskarshamn

Vi tar emot barn och ungdomar 0-17 år som är i behov av specialiserad barn- och ungdomspsykiatri.

Vi erbjuder psykiatrisk specialistvård i form av bedömning och behandling. Den behandling vi erbjuder utformas och utgår från barnets/ungdomens och familjens behov. Vi erbjuder även stöd till dig som är vårdnadshavare eller annan närstående vuxen som en del av barnets/ungdomens behandling.

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-16:00

Postadress: BUP mottagning, Box 701, 572 28 Oskarshamn