Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Västervik

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Västervik

Telefon: 0490-863 72
Besöksadress: Södermalmsgatan 20, Västervik

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Västervik

Vi tar emot barn och ungdomar 0-17 år som är i behov av specialiserad barn- och ungdomspsykiatri.

Vi erbjuder psykiatrisk specialistvård i form av bedömning och behandling. Den behandling vi erbjuder utformas och utgår från barnets/ungdomens och familjens behov. Vi erbjuder även stöd till dig som är vårdnadshavare eller annan närstående vuxen som en del av barnets/ungdomens behandling.

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-16:00

Postadress: BUP mottagning, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik