Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning Kalmar

Telefon: 0480-812 94
Besöksadress: Ståthållaregatan 46,, Kalmar

Barn- och ungdomspsykiatrisk vårdavdelning Kalmar

Vi tar emot barn och ungdomar mellan 0 och 17 år som mår dåligt psykiskt och behöver akut psykiatrisk vård.

Att må psykiskt dåligt är något som de flesta upplever någon gång under livet, och det kan vara mer eller mindre allvarligt. De som behöver inneliggande vård kan ha djupa depressioner, svår ångest, svåra ätstörningar, psykossjukdom och/eller har gjort ett suicidförsök. På BUP:s heldygnsvård vårdas du som patient tillsammans med en förälder eller motsvarande. Våra vårdtider är oftast korta med dagliga bedömningar av läkare och stöd i vardagen av omvårdnadspersonal.

Öppettider: Måndag-Söndag 00:00-23:59

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, BUP akutavdelning, 391 85 Kalmar