Case Management (CM)

En Case Manager eller CM-person är utbildad i landsting eller kommun för att hjälpa dig med allvarlig psykisk ohälsa. Du kanske har ett större behov av samordning, hjälp och stöd. CM-personen ska tillsammans med dig reda ut det som är svårt och ta hjälp av andra.

Du kan ansöka om en CM själv eller med hjälp av någon annan, via formuläret: Förfrågan om Case Manager. Förfrågan skickar du till adressen för din kommun som står längst ner på "Förfrågan-blanketten". Om du anses behöva en CM så bedöms detta i en personlig kontakt och därefter kan arbetet komma igång.

Vad är Case Management i Kalmar län?

Det har visat sig svårt att samordna insatser och stöd från landsting-kommun m.fl. för många personer med omfattande psykiska ohälsa och problem med att klara vardagen. Undersökningar i Kalmar län har visat detta. Därför har det beslutats att de personerna ska kunna få hjälp av en samordnare - inom vård och stöd – en så kallad Case Manager, även kallad CM. Verksamheten startade i november 2012.

CM har fått utbildning och en metod att arbeta efter. Med hjälp av metoden ska CM tillsammans med klienten på bästa sätt ta tillvara möjligheterna i samhället för att klienten ska få ett så bra liv som möjligt.

Vem kan få en CM?

Du som är 18 år eller äldre och lider av psykisk ohälsa som är eller kan tänkas bli av långvarig karaktär.
Den psykiska ohälsan kan vara besvärad av en samsjuklighet dvs. annan sjukdom eller missbruk. Svårigheterna påverkar Din livssituation och möjligheterna till ett självständigt liv i samhället. Du och Dina anhöriga/närstående upplever att det är svårt att få det samlade stödet som behövs från kommunen, landstinget och andra inblandade.

Det sammanhållna stödet med Case Management består av:

  • en utbildad CM (Case Manager) som hjälper Dig att ta fram Dina personliga mål och tillsammans med Dig håller samman stöd och insatser från olika håll för att uppnå målet
  • en resursgrupp med personer från Ditt nätverk
  • en individuell utvecklingsplan som Du tar fram tillsammans med resursgruppen och som blir en ledstjärna för arbetet mot Dina personliga mål
  • en kontinuerlig uppföljning av hur långt Du har nått på vägen mot målen och hur Du upplever Din vardag
  • en krisintervention i form av en plan, som skapas tillsammans med Dig och resursgruppen och som beskriver vad som ska ske om Du försämras
  • ett stöd till Dina anhöriga/närstående

Om detta är vad Du behöver så rekommenderas Du att fylla i blanketten "Förfrågan om Case Manager" och skicka den till en av adresserna nere i formuläret, beroende på i vilken kommun du är bosatt.

Det finns en CM information i rutan här till höger, som du kan skriva ut själv i A4 och vika den en gång. När du väljer den kommun du bor i så får du rätt kontaktuppgifter.

Det är avgiftsfritt för Dig att få stöd av en CM oberoende av om CM kommer från landstinget eller kommunen.