Dialektisk beteendeterapi (DBT)

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en specialinriktad behandling för människor med emotionellt instabil personlighetsstörning.

De vanligaste kännetecknen är att patienterna har självskadebeteende (bränner sig, skär sig), kroniska självmordstankar och andra livskvalitetsstörande beteenden.

Behandlingsmodellen för DBT utarbetades av Marsha Linehan, forskare och klinisk psykolog i Seattle, USA och började tillämpas i början av 90-talet. DBT är en kognitiv beteendeinriktad behandling med strategier och influenser från Zenbuddism samtidigt som den är en forskningsstödd behandlingsmodell.

I behandlingen betonas balansen mellan acceptans och förändring, att kunna stå ut med ångest och acceptera nuet samtidigt som man arbetar på förändring, utan att falla tillbaka på det självdestruktiva beteendet.

Behandlingstiden räknas till 1-2 år. Behandlingskontrakt upprättas där både patient och terapeut tar ställning till om det är aktuellt att gå vidare med DBT.

Terapin består av fyra hörnstenar:

  1. Individuell terapi.
  2. Färdighetsträning i grupp, två timmar per vecka.
  3. Telefonkonsultation, vid behov och efter överenskommelse med individual- och färdighetsterapeut.
  4. Konsultationsteam ca två timmar per vecka och handledning i grupp fyra timmar i månaden.

Läs mer om DBT-behandlingens fyra faser.

I DBT används den biosociala teorin som en förklaringsmodell till uppkomsten av tillståndet.

Vi jobbar dessutom med ett antal dokument som hjälp i behandlingen.