Vuxenpsykiatrisk vård

Vuxenpsykiatrin är till för dig som är 18 år eller äldre.

När du söker hjälp inom den specialiserade psykiatrin vänder du dig i första hand till våra öppenvårdsmottagningar inom psykiatrin.

Inom vuxenpsykiatrin finns även akutmottagningar på våra sjukhus i Kalmar och Västervik som du kan vända dig till vid akuta behov. På dessa sjukhus finns också psykiatriska vårdavdelningar.