Psykiatrisk mottagning Mönsterås

Telefon: 0491-782 286
Besöksadress: Allégården, Allégatan 1, Mönsterås

Psykiatrisk mottagning Mönsterås

Vi tar i första hand emot dig som bor i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommun.

Till oss kommer du som har en allvarlig psykisk sjukdom för att få psykiatrisk specialistvård. Du kan exempelvis ha en psykossjukdom, svår ångest, djup depression, neuropsykiatriska syndrom, svårare personlighetsproblematik, ätstörning eller ett svårt och långvarigt tvångssyndrom.

Öppettider: Måndag-Fredag 07:45-16:00

Postadress: Psykiatrisk mott, Box 701, 572 28 Oskarshamn