Psykiatrisk öppenvård Nybro

Telefon: 0481-448 15
Besöksadress: Tunnelgatan 6, Nybro

Psykiatrisk öppenvård Nybro

Till oss kommer du som har en psykisk ohälsa för att få psykiatrisk specialistvård.

Du som kommer till oss kan exempelvis ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ångest eller depression som kräver specialistvård, psykossjukdom, personlighetsstörning, bipolär sjukdom eller tvångssyndrom. Vi erbjuder utredning och behandling såväl individuellt som i grupp.

Telefontid: Måndag-Torsdag 07:00-14:30, Fredag 07:00-11:30

Öppettider: Måndag-Torsdag 08:00-16:00, Fredag 08:00-14:00

Postadress: Psykiatrisk öppenvård Nybro, Tunnelgatan 6, 383 30 Nybro