Psykiatrisk mottagning Oskarshamn

Telefon: 0491-782 286
Besöksadress: Garvaregatan 13 A, Oskarshamn

Psykiatrisk mottagning Oskarshamn

Vi tar i första hand emot dig som bor i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommun.

Till oss kommer du som har en allvarlig psykisk sjukdom för att få psykiatrisk specialistvård. Du kan exempelvis ha en psykossjukdom, svår ångest, djup depression, neuropsykiatriska syndrom, svårare personlighetsproblematik, ätstörning eller ett svårt och långvarigt tvångssyndrom.

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-16:00

Postadress: Psykiatrisk mott, Box 701, 572 28 Oskarshamn