Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Kalmar 2
 
Telefon: 0480-812 34
Besöksadress: Gudmundsgården, Hus 40, Länssjukhuset

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Kalmar 2

Telefon: 0480-812 34
Besöksadress: Länssjukhuset hus 40, Gudmundsgården, Kalmar.

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Kalmar 2

Till oss kommer du som har en psykisk ohälsa för att få psykiatrisk specialistvård.

Du som kommer till oss kan exempelvis ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ångest eller depression som kräver specialistvård, psykossjukdom, personlighetsstörning, bipolär sjukdom eller tvångssyndrom. Vi erbjuder utredning och behandling såväl individuellt som i grupp.

Telefontid: Måndag-Torsdag 07:00-14:30, Fredag 07:00-11:30

Öppettider: Måndag 08:00-18:30, Tisdag-Torsdag 08:00-16:30, Fredag 08:00-11:30

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Psykiatrisk öppenvårdsmott. 2, 391 85 Kalmar