Psykiatrisk rehabilitering Kalmar-Torsås-Öland

Telefon: 0480-847 80
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Psykiatrisk rehabilitering Kalmar

Till oss kommer du som har en funktionsnedsättning till följd av psykisk ohälsa, via din behandlande psykiater, för utredning och behandling.

Det är du själv som bestämmer målet med din rehabilitering hos oss, allt utifrån dina egna förutsättningar och förmågor. Det kan exempelvis handla om att vara delaktig och känna trygghet i vardagliga aktiviteter, hemma och på fritiden, men också i ett arbete, i en sysselsättning eller ett annat socialt sammanhang. Vi ger dig det stöd och den behandling som du behöver för att kunna nå ditt rehabiliteringsmål.

Telefontid: Måndag-Fredag 08:00-12:00, Måndag-Fredag 13:00-15:30

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-16:00

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Psykiatrisk rehabilitering, 391 85 Kalmar