Valnötsträdet Kalmar

Valnötsträdet behandlingsenhet Kalmar

Telefon: 0480-448 906, 0480-448 907
Besöksadress: Slottsvägen 5A, Kalmar

Valnötsträdet Kalmar

Till oss kommer du som har en psykisk sjukdom för behandling.

Du som kommer till oss kan exempelvis ha en psykossjukdom, svår ångest, djup depression, personlighetsstörning, ätstörning eller ett svårt och långvarigt tvångssyndrom. Vi erbjuder både individuell behandling och behandling i grupp.

Den individuella behandlingen ges i form av samtalsbehandling, där du kan få stöd i att göra förändringar när det gäller dina tankar, känslor och beteenden. Genom gruppbehandlingen får du tillsammans med andra som har liknande erfarenheter lära dig mer om din sjukdom och hur den behandlas.

Telefontid: Måndag-Fredag 07:30-16:00

Öppettider: Måndag-Fredag 07:30-16:00

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Valnötsträdet behandlingsenhet, 391 85 Kalmar