Psykiatrisk avdelning 2 Kalmar

Psykiatrisk avdelning 2 Kalmar

Telefon: 0480-818 36
Besöksadress: Ståthållaregatan 48, Kalmar

Psykiatrisk avdelning 2 Kalmar

Vi vårdar dig som behöver psykiatrisk intensivvård.

Du kommer till oss efter utredning och undersökning på en psykiatrisk mottagning, oftast en psykiatrisk akutmottagning. Du som vårdas hos oss kan exempelvis ha en psykossjukdom, svår ångest, djup depression eller en svår krisreaktion.

Som patient hos oss har du en egen kontaktperson som genom samtal ger dig individuellt stöd. Du kan också vända dig till kontaktpersonen om du har några frågor om din behandling.

All personal har tystnadsplikt.

Telefontid: Måndag-Söndag 00:00-24:00

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Psykiatrisk avdelning 2, 391 85 Kalmar