Dietistmottagningen Västervik

Telefon: 0490-870 90
Besöksadress: Karstorpsvägen 13, Västervik

Dietistmottagning Västervik

Vi tar emot dig som av medicinska skäl behöver hjälp med din kost, som undernäring, diabetes, njursjukdom, tarmsjukdom och cancer.

När du träffar en dietist hos oss får du hjälp med råd om bra matvanor och information om hur maten påverkar din hälsa. Råden som du får från dietisten är helt anpassade utifrån din situation och ditt hälsotillstånd. Behandlingen ges både individuellt och i grupp.

Telefontid: Måndag-Torsdag 10:00-14:00, Fredag 10:00-12:00

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-16:00

Postadress: Västerviks sjukhus, Dietistmottagningen, 593 81 Västervik