Intensivrehabilitering i Västervik

Samrehab i Västervik erbjuder patienter med neurologisk funktionsnedsättning intensivrehabilitering.

Under tiden patienten deltar i intensivrehabilitering finns möjlighet att bo på patienthotellet.

Syftet med intensivrehabiliteringen är funktions- och aktivitetshöjande träning.

Det finns evidens för intensivrehabilitering för en rad tillstånd såsom t ex post stroke, hjärnskador, Parkinson, MS och andra neurologiska sjukdomar/skador. Vid bedömningen av behov för intensiv träning tas hänsyn till patientens nivå av funktionshinder, sjukdomsfas och egen motivation.

Patientgrupp och rekrytering/urval

Intensivrehabiliteringsveckorna ska vara en del i patientens rehabiliteringsplan. Ansökan görs av patienten tillsammans med den vårdgivare som ansvarar för rehabiliteringen på hemmaplan och bedöms enligt uppsatta kriterier för intensivrehabilitering enligt nedan:

  • vara självständig i personlig vård och förflyttningar.
  • kunna förflytta sig självständigt minst 100 meter med eller utan hjälpmedel.
  • orka delta heldagar måndag-torsdag i 2 veckor.
  • kunna formulera sitt mål med träningen.

Var: Vid Västerviks sjukhus, Samrehabs lokaler.  

Tid: Vecka 47 och 48 2018                 

Sista ansökningsdag: 15 oktober 2018   

Patientavgift: Samtliga deltagare betalar 100 kr motsvarande gruppbehandling/dag och den avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

För boende på patienthotell tillkommer avgiften 100 kr/patient och dag (avgift som vid slutenvård). Ingår inte i högkostnadsskyddet. När du bor på hotellet betalar du även 100 kr per person för sänglinne och handduk.